Nieuwsbrieven

Hier vindt u alle nieuwsbrieven van Florence terug.

Steenvoorde geschikt voor zware zorg

Steenvoorde 8e etage impressie

Woonzorgcentrum Steenvoorde heeft op de achtste etage onlangs een grootscheepse verbouwing ondergaan. De bestaande kamers zijn omgebouwd en geschikt gemaakt voor het leveren van zware zorg, vanaf ZZP6 (Zorg Zwaarte Pakket). De etage gaat vanaf nu worden bewoond door bewoners die zware zorg nodig hebben.

Verhuizing vlekkeloos verlopen

De verbouwing in Steenvoorde heeft zes weken geduurd. De bewoners van de achtste etage, die een lagere zorgindicatie hebben, waren ruim van tevoren op de hoogte gebracht van de verbouwingsplannen. Hen is een nieuw woonappartement aangeboden binnen hetzelfde deel van het woonzorgcentrum Steenvoorde. Daarmee blijft hun zorgteam uit dezelfde mensen bestaan en blijft ook de omgeving herkenbaar. De bewoners hebben bij hun verhuizing naar een lagere etage van Florence zelf hun vloerbedekking en behang mogen uitkiezen voor hun nieuwe woonruimte. De verhuizing is zonder problemen verlopen. Inmiddels zijn er ook al nieuwe bewoners voor de verbouwde etage van woonzorgcentrum Steenvoorde aan de Generaal Spoorlaan 62 in Rijswijk. De kamers op de achtste verdieping zijn nu rolstoeltoegankelijk en bereikbaar met een tillift.

Meebewegen met hervormingen

Het voorbereiden op het leveren van zware zorg, zoals op de achtste etage van Steenvoorde, is voor Florence belangrijk. De komende jaren vinden er vanuit de overheid diverse hervormingen plaats. Een van de veranderingen is dat in de woonzorgcentra de lichte zorg, ZZP1 tot en met 4, versneld moet worden afgebouwd. Florence beweegt zo goed mogelijk met de hervormingen mee en zoekt tegelijkertijd naar mogelijkheden om mensen de keuzevrijheid te blijven bieden in de zorg die zij nodig hebben – de vraag naar zorg verandert tenslotte niet. Met die reden wordt er binnen woonzorglocaties al geanticipeerd op het scheiden van wonen en zorg. Mensen kunnen hier met én zonder zorgindicatie veilig en beschermd wonen. Daarnaast worden er meer plekken gecreëerd voor het leveren van zwaardere zorg.